Skip to Content
مورتین
2021-06-15
بهترین بروکر باینری که با ایرانیان کار میکند
بهترین بروکر باینری که  با ایرانیان کار میکند   www. option.com  https://gobymylink.com/fa/?partner_id=1260316 شما میتوانید با ثبت نام …
2021-02-14
بهترین بروکر ECN واقعی
بهترین بروکر ECN واقعی طبق چندین سال تحقیق فعلا بروکر زیر میباشد که همه ارز…
2020-09-19
اصول ارزیابی اکسپرت ها و استراتژی های معاملاتی
اصول ارزیابی اکسپرت ها و استراتژی های معاملاتی برای شبیه سازی (backtest) و سود خالص،…
2020-09-06
ربات ric(ثروتمند)
ما ربات هایمان را فقط به طرفداران مورتین ارائه خواهیم کرد. (برای دیدن ویدئوی مربوطه…
مورتین © 2022